Skriftlig spørsmål fra Henrik Rød (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2002-2003)
Innlevert: 06.02.2003
Sendt: 07.02.2003
Besvart: 14.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): Vil statsråden ta initiativet får å få løst problemene knyttet til toll- og momsbehandling av bygningsmaterialene som skal benyttes til den nye Svinesundsbroen, på hvilken måte ser hun for seg at dette kan løses uten forsinkelser for byggeprosessen, og når kan man forvente at en tilfredsstillende løsning er på plass?

Begrunnelse

Prosjektleder Lasse Lundh i det svenske vegverket uttrykker til den svenske avisen Bohusläningen bekymring omkring at det er uavklarte spørsmål vedrørende moms- og tollbehandling på materialene som skal nyttes i byggingen av Svinesundsbroen. Dette er gjengitt i NRK Østfold onsdag 5. januar. Dette innebærer risiko for forsinkelser i byggeprosessen, og bør således søkes løst umiddelbart.
Et uavklart spørsmål er eksempelvis når det fraktes betong fra Sverige til den halvdelen av broen som står på norsk side av grensen, om hver last skal tollklareres.
Saken ligger nå til behandling i det svenske finansdepartementet, hvor det etter sigende foregår diskusjoner.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet er kjent med at byggingen av broen reiser spørsmål i forhold til toll- og innførselsmerverdiavgift. I statsavtalen mellom Norge og Sverige om Svinesundsforbindelsen er utgangspunktet å få i stand en ordning som innebærer likeverdige vilkår i begge statene for merverdiavgift samt toll- og skattespørsmål for øvrig som har sammenheng med prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av broen.

Det er Finansdepartementet som håndterer disse spørsmålene på norsk side, i samarbeid med svenske myndigheter. Finansdepartementet har overfor Samferdselsdepartementet informert følgende om status i saken:"Finansdepartementet er som kjent innstilt på å løse de toll- og avgiftsmessige spørsmålene som oppstår i forbindelse med arbeidet med broen og sikre at det her blir praktikable ordninger i tilknytning til byggingen. Både Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet er involvert i arbeidet. Vi er oppmerksomme på at det haster med en avklaring før byggestart. Dette er imidlertid spørsmål som også berører det svenske Finansdepartementet. Vi vil derfor ha et møte med det svenske finansdepartementet allerede i førstkommende uke." (Dvs. uke 8).