Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:304 (2002-2003)
Innlevert: 11.02.2003
Sendt: 12.02.2003
Besvart: 18.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil Regjeringen ta et initiativ for å fremskynde samferdselsprosjekter for å oppnå full sysselsetting i anleggssektoren?

Begrunnelse

Fra bransjehold opplyses det at situasjonen innen anleggssektoren igjen er blitt svært vanskelig. Antallet ledige anleggsarbeidere øker, og det er lite som tyder på noe oppsving før i 2004. Store arbeider på Oslo havn og utbyggingen av Bjørvika vil etter all sannsynligvis ta til om ca. ett år, men i mellomtiden er det lite å gjøre i anleggsbransjen.
Dette har flere uheldige konsekvenser. For det første er dette svært uheldig for de menneskene dette gjelder. Selv en relativt kort periode med lediggang oppleves som vanskelig for dem det gjelder. For det annet er det ugunstig med perioder med lav aktivitet fordi dette hindrer god lønnsomhet i de bedriftene som hovedsakelig deriver med anlegg. Videre er det grunn til å frykte tap av viktig kompetanse innen fagene bygg og anlegg fordi arbeidskraften søker utenlands. Sist, men ikke minst, er det lite heldig at staten betaler anleggsarbeidere for å sitte uvirksomme i stedet for at de kan være i arbeid med nyttige prosjekter som er viktige for å utvikle god infrastruktur i Norge.
Staten er en stor kunde på anleggsmarkedet. Staten har god økonomi, og har store uløste oppgaver, spesielt på veisiden. Å tilleggsbevilge for inneværende år vil gi stabilitet på arbeidsmarkedet og i bransjen for øvrig, og det vil sikre sysselsetting og utvikling av viktig kompetanse blant de ansatte.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Regjeringen har som overordnet mål å føre en økonomisk politikk som bidrar til stabil høy sysselsetting. Et stramt statsbudsjett som kan bidra til å senke det særnorsk høye rentenivået, er ett viktig virkemiddel i denne sammenheng. I så måte er det også viktig å holde fast ved hovedtrekkene i det statsbudsjett som er vedtatt for 2003. Regjeringen følger sysselsettingsutviklingen løpende, og vil vurdere nye tiltak i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2003. Økt statlig aktivitet i anleggssektoren er blant de virkemidler som da vil bli vurdert.