Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:350 (2002-2003)
Innlevert: 26.02.2003
Sendt: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Statsministeren har i Stortinget opplyst at det er over 3 000 bedrifter som nå har søkt om en skatteproveny på ca. 1 mrd. kr. Han har videre sagt at denne ordningen virker og at den bidrar til forskning og nyskaping. Ut fra statsministerens uttalelser synes det som om de aller fleste vil få sine søknader innfridd.
Hvilke bransje representerer disse bedriftene?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er riktig at Norges forskningsråd for 2002 har mottatt i overkant av 3 000 SkatteFUNN-søknader med et samlet prosjektvolum i overkant av 5 mrd. kr. Av disse søknadene er rundt 2 600 søknader, med et totalt prosjektvolum på i underkant av 4,5 mrd. kr, godkjent. Dette tilsvarer et samlet skattefradrag for bedriftene på omtrent 900 mill. kr.

Søkerne er kategorisert etter Statistisk sentralbyrås bransjekoder. Materiale fra Norges forskningsråds SkatteFUNN-sekretariat over godkjente prosjekter for perioden 2002-2005 viser at søkerne representerer et stort antall bransjer. Av de bransjer med flest prosjekter er "databehandling", "presisjonsinstrumenter", "gummi og plast", "fiske og fangst", "kjemikalier", "metallvarer" og "maskiner".

Vedlegg til svar:

Oversikt fra Norges forskningsråd pr. 14. februar 2003 over godkjente prosjekter for perioden 2002-2005 fordelt på bransjer.