Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:406 (2002-2003)
Innlevert: 19.03.2003
Sendt: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Den internasjonale situasjonen er meget spent som en følge av USA og Storbritannias krigserklæring mot Irak. Flere nyhetsbyråer, deriblant AFP, Reuters og NTB refererte 18. mars 2003 at minst 45 land støtter USA i koalisjonen, som snart går til krig mot Irak. 15 av disse landene ville, ifølge USAs utenriksminister Colin Powell, forbli anonyme på det nåværende tidspunkt.
Vil norske myndigheter ta initiativ til at denne listen over anonyme land blir gjort offentlig?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: De militære operasjonene i Irak ledes av USA med støtte fra Storbritannia og en rekke andre land. En eventuell henvendelse med forespørsel om å offentliggjøre hvem som støtter opp om koalisjonsstyrkene i Irak vil således måtte rettes til disse lands myndigheter.

Norge deltar ikke i de militære operasjonene. Vi har også sagt at vi ikke kan støtte denne krigen. Jeg finner det derfor ikke naturlig at norske myndigheter foretar en slik henvendelse.