Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:421 (2002-2003)
Innlevert: 26.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 07.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): På Vinmonopolet finnes det en vin med blindeskrift fra den franske vinprodusenten Chapoutier. Målet deres er å gi blinde muligheten til å kjenne forskjell på vinflaskene, men melk og melkeprodukter og juice av alle slag og all annen mat er ikke merket, slik at blinde kan vite hva de handler i norske dagligvarebutikker. TINE Norske Meierier mener at det vil bli for dyrt å produsere blindeskriftsetiketter på sine kartonger.
Kan statsråden gjøre noe for å få merket norske matvarer, slik at blinde kan handle sin mat selv?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Generelle krav til merking av næringsmidler finnes i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv. av næringsmidler (merkeforskriften). Utover det eksemplet som er nevnt i spørsmålet, kjenner jeg ikke til matvarer som er merket med blindeskrift. Det er pr. i dag utfyllende krav til merking av matvarer. Dersom samme informasjon også skulle påføres med blindeskrift, ville dette medføre praktiske vanskeligheter.

Krav til merking av produkter med blindeskrift som kun gir informasjon om type og holdbarhetsdato har ikke tidligere vært vurdert. Jeg har stor forståelse for at merking av matvarer med blindeskrift er noe som en synshemmet forbruker sannsynligvis vil anse som både praktisk og forenklende i hverdagen. Det må allikevel foretas en avveining mellom behovet for en slik merking og kostnadene denne type merking vil påføre produsenten. Det er derfor på det nåværende tidspunktet ingen planer om å innføre lovpålagt merking av matvarer med blindeskrift. Dersom produsentene selv velger en slik ekstramerking, er dette selvfølgelig noe jeg anser som positivt.