Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:492 (2002-2003)
Innlevert: 11.04.2003
Sendt: 14.04.2003
Besvart: 25.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): For å styrke innsatsen med å bekjempe barnepornografi på Internett, er kunnskap og erfaring viktig. Norsk politi gikk til aksjon over hele landet i august 2002. 160 personer ble arrestert i aksjon "Pendulum". Felles for dem alle var at de hadde betalt for barnepornografi med kredittkort.
Kan justisministeren gi en oversikt over påtaleavgjørelser i sakene fra aksjon "Pendulum" og begrunnelse for disse avgjørelsene?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har fått opplyst at Kripos i samråd med Riksadvokaten har tatt initiativ til en evaluering for å kartlegge resultatet av aksjon "Pendulum". 25 politidistrikter har besvart det evalueringsskjema som ble sendt ut, og så langt foreligger status i 74 av sakene. En stor del av disse er fortsatt under etterforskning, og det samme gjelder de resterende 85 sakene som Kripos ennå ikke har mottatt status på.

En samlet evalueringsrapport vil først foreligge i løpet av mai.

Når det gjelder de sakene som er påtaleavgjort, viser oversikten følgende:

Tolv saker er henlagt, hovedsakelig som intet straffbart forhold, bevist eller henlagt på bevisets stilling. I disse sakene har man ikke klart å finne barnepornografisk materiale under ransaking eller etter å ha analysert databeslag.

I ni saker er det tatt ut tiltale for besittelse av barnepornografi samt eventuelle andre overtredelser av straffeloven. Disse sakene er berammet, men ennå ikke behandlet av domstolene.

Åtte saker er avgjort, enten ved vedtatt forelegg eller ved dom. I disse sakene har siktede erkjent besittelse av barnepornografi.