Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:556 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 15.05.2003
Besvart: 23.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å endre praksisen med invitasjon til mammografiundersøkelser til også å gjelde for kvinner over 69 år?

Begrunnelse

I Ringerikes Blad leste man nylig om en kvinne på 70 år som var tre måneder for gammel til å benytte mammografibussen på Søndre Torg i Hønefoss. 3 110 kvinner i distriktet, født i perioden 1933-1952, fikk skriftlig invitasjon til brystundersøkelse, men nevnte kvinne var tre måneder for gammel. I stedet måtte hun få henvisning fra privatlegen og ta turen til Sykehuset Buskerud i Drammen. Med to timers busstur hver vei og lang ventetid ved sykehuset, blir dette en slitsom dag for eldre kvinner. De eldste har strevd hele livet og skulle ikke bli nedprioritert på denne måten.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Stortinget har i vedtak av juni 1998 bestemt at et nasjonalt mammografiscreeningsprogram skal omfatte kvinner mellom 50-69 år i alle fylker.

Beslutningen om at tilbudet av mammografiscreening skal omfatte kvinner mellom 50 og 69 år, er basert på faglige vurderinger. Det er ikke påvist effekt av mammografiscreening for aldersgruppen over 69 år, selv om risikoen for å få brystkreft øker med økende alder.

Hvilke aldersgrupper som skal inviteres til mammografiundersøkelse er stadig gjenstand for debatt, men debatten har til nå dreid seg om hvorvidt kvinner ned til 40 år også bør få mammografiundersøkelse. En del forskere hevder at screening har effekt på dødeligheten også i denne aldersgruppen, men at man da må gjennomgå en årlig undersøkelse.

I og med at det ikke er vitenskapelig dokumentert effekt for aldersgruppen over 69 år, er det ikke grunnlag for at jeg skal ta initiativ til at mammografiprogrammet skal utvides til også å gjelde for denne aldersgruppen.

Jeg vil benytte anledningen til å orientere om at kvinner i aldersgrupper som ikke omfattes av mammografiprogrammet, anbefales å undersøke brystene selv og oppsøke lege dersom det oppdages forandringer. Kvinnens fastlege kan gi henvisning til mammografi på et sykehus, eller ved privat røntgeninstitutt ved mistanke om sykdom.