Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:645 (2002-2003)
Innlevert: 06.06.2003
Sendt: 12.06.2003
Besvart: 12.06.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for arbeidet med å utrede spørsmålet om forvalterregistrering av aksjer?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 39 (2001-2002) ble det åpnet opp for såkalt forvalterregistrering av ulike typer verdipapirer, men ikke for aksjer. I proposisjonen het det at "Departementet tar sikte på å iverksette en nærmere utredning av de ulike hensyn som taler for og imot forvalterregistrering av aksjer".

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Departementet tar sikte på å iverksette en slik utredning i løpet av året.