Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:681 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 18.06.2003
Besvart: 30.06.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Nordsjødykker Alliansen melder fra om at flere av pionerdykkerne har store problemer og trenger strakstiltak før den bebuda stortingsmeldinga behandles til høsten. Flere er gjeldsslaver og trenger hjelp for å holde kreditorer "unna", det være seg både banker og likningskontor.
Vil statsråden ta initiativ for å hindre at kreditorer slår tidligere nordsjødykkere konkurs før alle spørsmål om individuell erstatning er avklart, og hvilke initiativ vil statsråden i så fall ta?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: St.meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen vil bli lagt frem i dag, 27. juni 2003. Meldingen er en oppfølging av NOU 2003:5 Pionerdykkerne i Nordsjøen. Det redegjøres for pionerdykkernes situasjon i dag, og de tiltak Regjeringen mener bør iverksettes.

Samtidig med fremleggelsen av meldingen iverksetter jeg strakstiltak over tidligere nordsjødykkere. Jeg har i brev til Sjømannsmisjonen i dag sagt meg villig til å bidra med 1,5 mill. kr til oppstart av en stiftelse som har som formål å etablere og drifte en kontakttelefon mv. for tidligere nordsjødykkere.

Det blir også stilt inntil 10 mill. kr til disposisjon for departementet, slik at det kan ytes inntil 200 000 kr til den enkelte dykker som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon.

Pionerdykkerne gjorde et banebrytende arbeid i Nordsjøen fra 1965 til 1990. Jeg tar sikte på at det oppnås en bred oppslutning om et samlet oppgjør for pionerdykkerne, slik at de får den oppreisningen og økonomiske kompensasjonen de fortjener.