Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:688 (2002-2003)
Innlevert: 18.06.2003
Sendt: 19.06.2003
Besvart: 24.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hvert eneste år er det minnemarkeringer ved konsentrasjonsleirer fra annen verdenskrig ulike steder i Europa. Ved mange av disse satt nordmenn fanget, og mange nordmenn mistet livet. Det er så langt jeg vet ikke alltid Norge er representert ved offisielle myndigheter under slike minnemarkeringer.
Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at Norge er representert under slike markeringer, for å ære dem som deltok i kampen mot nazismen?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Så langt jeg har kunnet bringe på det rene, er det i hovedsak våre utenriksstasjoner som mottar invitasjoner og er representert ved de mer tradisjonelle og årvisse markeringer. Ved større arrangementer og åremålsdager blir det gjerne foretatt en særskilt vurdering og avklaring av hvorvidt, og i tilfelle hvilken representasjon, Norge skal stille. Et eksempel i så henseende er den minnemarkering og avdukingsseremoni som fant sted i Sachsenhausen 9. mai i år. Her hadde jeg selv gleden av å kunne representere den norske regjering.