Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:781 (2002-2003)
Innlevert: 24.09.2003
Sendt: 24.09.2003
Besvart: 07.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Er statsråden fornøyd med sikkerheten på Rørosbanen, og vil hun sikre raskere innføring av digitalt togradiosystem enn det som nå ser ut til å være tilfelle?

Begrunnelse

Sikkerheten på våre togstrekninger har tradisjonelt vært høy. Likevel skjer dramatiske ulykker. Det er nå tre og et halvt år siden 19 mennesker mistet livet på Åsta i forbindelse med togulykken på Rørosbanen. Groth-kommisjonen og Jernbanetilsynet har kritisert kommunikasjonsforholdene. I dag er det fortsatt ikke togradio på Rørosbanen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Forbedring av sikkerheten på jernbanen, herunder Rørosbanen, vil være en vedvarende og høyt prioritert oppgave i Regjeringens samferdselspolitikk. Jeg vil likevel minne om at jernbanetransport er en av de tryggeste transportformene vi har. Siden den tragiske Åsta-ulykken 4. januar 2000 på Rørosbanen er det gjennomført en rekke tiltak for å forbedre sikkerheten på jernbanen generelt. På Rørosbanen er det bl.a. gjennomført utbygging av automatisk togstopp (ATC) langs strekningen.

Med hensyn til innføring av togradio, GSM-R, på Rørosbanen viser jeg til at Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår foreslo en oppstartsbevilgning på 200 mill. kr til utbygging av digital togradiosystem, GSM-R. Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag. Utbyggingen av GSM-R skal skje med utgangspunkt i at tidsfristene i Statens jernbanetilsyns dispensasjonsvedtak skal overholdes; det vil si at GSM-R skal være utbygd langs Rørosbanen, Raumabanen og Nordlandsbanen innen 10. oktober 2004. Dette er en meget rask og krevende utbygging med en svært stram tidsplan, og det vil ikke være mulig å gjennomføre denne utbyggingen raskere. GSM-R-utbyggingen vil fra min side bli fulgt opp i 2004-budsjettet.

GSM-R er en felles europeisk standard for mobiltelefonssystem for jernbanedrift, med særlig vekt på nødkommunikasjon mellom tog og togledersentral. Utbyggingen av GSM-R vil i tillegg til bedre trafikksikkerhet, gi et nødvendig løft for å sikre at jernbanen i Norge følger den samme tekniske utvikling som i resten av Europa.