Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:12 (2003-2004)
Innlevert: 03.10.2003
Sendt: 06.10.2003
Besvart: 13.10.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Aftenposten Interaktiv publiserte nylig oppsiktsvekkande nyhetar om leiaren for den såkalte kubanske menneskerettigingskommisjonen, Elizardo Sánchez. Ifølgje den nylig utgitte boken El Camaján, skal Sánchez ha bedratt både kubanske opposisjonsgrupper og den kubanske regjeringa, alt med tanke på eiga vinning. Det hevdes også at norske myndighetar skal ha vært involvert og gitt økonomisk stønad.
Kan utanriksministeren avkrefte at norske myndighetar har vært involvert i denne type verksemd mot Cuba?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Elizardo Sánchez er en av mange opposisjonelle på Cuba som norske myndigheter har kontakt med. Men han har aldri personlig mottatt noen form for økonomisk støtte fra norske myndigheter. Heller ikke den organisasjonen han leder eller noen annen sammenslutning av det man kan kalle opposisjonelle eller dissidenter har mottatt slik støtte.

Jeg kan imidlertid bekrefte at norske myndigheter gjennom flere år har gitt økonomisk støtte i form av humanitær hjelp til familier av politiske fanger på Cuba, det vil si til mat, medisiner og liknende. Denne form for støtte er ren humanitær bistand til enkeltfamilier. Sánchez har ikke sittet i fengsel i den tiden det har vært gitt norsk støtte til politiske fangers familier, og hans familie har således ikke fått del i denne støtten.

Denne humanitære bistanden er meget viktig i et land hvor f.eks. Amnesty International og Det internasjonale Røde Kors ikke tillates å arbeide. Dette er en form for humanitær støtte som vi har til hensikt å fortsette å gi dersom det er behov for det.

Menneskerettighetssituasjonen på Cuba er blitt svært mye vanskeligere i løpet av det siste halve året, og fra norsk side følger vi situasjonen nøye. Omtalen i mediene av Elizardo Sánchez' forhold til sine myndigheter endrer ikke ved vårt ønske om fortsatt å ha kontakt med ham og den organisasjonen han leder, Den kubanske kommisjonen for menneskerettigheter og nasjonal forsoning.