Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:18 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 13.10.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): To iranske borgere, Abrahim Khadabandeh og Jamil Bassam, har bodd som flyktninger i mange år i Storbritannia. I april i år ble de arrestert i Syria og ført til Iran der de nå sitter fengslet. Både Amnesty International og britiske parlamentsmedlemmer har engasjert seg i saken.
Har norske myndigheter foretatt seg noe, og/eller tenker man å legge press på Iranske myndigheter for å få løslatt flyktningene?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge følger nøye med i utviklingen i menneskerettighetssituasjonen i Iran. Jeg har selv ved flere anledninger tatt opp spørsmål knyttet til menneskerettigheter med den iranske utenriksminister. Vi ser det som viktig at det skjer en forandring til det positive i Iran, og vil fortsette arbeidet med å påvirke det iranske regimet til å følge internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

De to iranske borgerne Abrahim Khadabandeh og Jamil Bassam, som nå sitter fengslet i hjemlandet, har flyktningstatus i Storbritannia. På grunn av deres flyktningstatus og lange opphold i landet, har britiske myndigheter tatt saken offisielt opp med iranske myndigheter. Britene har blant annet bedt om at de to blir behandlet korrekt, får en rettferdig rettssak dersom de blir stilt for retten og at de gis adgang til en uavhengig advokat. I tillegg er det blitt anmodet om at en internasjonal organisasjon som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) eller det internasjonale Røde Kors gis anledning til å besøke de to fengslede.

Vi vil fortsatt følge utviklingen i saken. Men inntil videre mener jeg at de fengsledes sak vil være best tjent med at den fortsatt håndteres av britiske myndigheter og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.