Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:133 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 21.11.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Hofstad leir i Melhus kommune disponerer et område på om lag 330 dekar. Området er sentralt beliggende ved E6 og jernbane, og ønskes av kommunen omdisponert til næringsformål. Frigivelse av området og etablering av en næringspark vil redusere utbyggingspresset mot den verdifulle dyrkajorda. Forsvarets aktivitet i leiren skal flyttes.
Kan statsråden opplyse hva som er tidsplanen for fraflytting og frigivelse av dette området?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvaret disponerer over 300 dekar grunn til Hofstad leir i Melhus. Området er i bruk som ammunisjonslager, og har 39 bygninger og ammunisjonsbunkere med tilfredsstillende klausulsone for dagens bruk, samt et ammunisjonsverksted.

I forbindelse med omstruktureringen av Forsvaret, vurderes de fleste ammunisjonsverksteder nedlagt, også verkstedet på Hofstad. Når ammunisjonsverkstedet blir nedlagt, vurderes det som sannsynlig at lagervirksomheten fases ut samtidig. Dette er en prosess som antas å være sluttført i løpet av 2005.

Det er grunn til å tro at omregulering og arbeidet med å forberede et salg vil kunne skje i løpet av det påfølgende år, hvis salget kan skje uten at bygningene fjernes først.