Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:180 (2003-2004)
Innlevert: 01.12.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 05.12.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): På Østre Bolærne ligger det et gammelt fjellanlegg som inneholder kjøkken, kaserner og mye annet.
Foreligger det planer om å lukke hele anlegget ved å støpe igjen alle inngangene med sement?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Anlegget Bolærne fort er utrangert av militær bruker og overført Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom for salg. Per 1. januar 2003 ble hele bygningsmassen gjennomgått med tanke på hva som kunne være anvendelig til sivil bruk. Alle installasjoner ble vurdert i forhold til sikkerhet og med tanke på at Østre Bolærne skulle åpnes for allmennheten. Det ble gjennomført rydding av store mengder piggtråd og sikring av bunkere og løpegraver. Fjellanlegget inngikk i denne sikkerhetsvurderingen og på grunn av størrelse, fremtidige driftskostnader og krav til fremtidig sikkerhet ble det valgt å sikre anlegget ved gjenstøping av alle innganger.

Når det gjelder sikringen av fjellanlegget, ble dette vurdert av Forsvarsbyggs egen ekspertise i miljø- og kulturminnevern etter prinsipper forhåndsgodkjent av Riksantikvaren. Det foreligger ingen verneinteresser knyttet til fjellanlegget ut over at det oppfyller kravene til militærhistorisk kulturlandskap. Som et eksempel kan nevnes at kassemattene er gjenstøpt med kanonrørene intakt (pekende ut fjorden). Det er ved gjenstøpningen av inngangene lagt vekt på å senke støpen noen centimeter inn i åpningen slik at tidligere funksjoner kan synliggjøres. Dette er samme metode som er benyttet på alle kystartillerianlegg som er nedlagt fra 1994 og godkjent av antikvariske myndigheter.

I tillegg til vernevurdering er det blitt gjennomført miljøkartlegging av anlegget med tanke på miljømessig opprydding og sanering. Alle rester etter olje og kjemiske midler, elektriske kabler og PBC-holdig lysarmatur samt andre former for elektrisk avfall er blitt fjernet. Alt avfall er levert til godkjent deponering på fastlandet. Sikringsarbeidet på fjellanlegget er i god gang og vil bli avsluttet før nyttår.