Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:186 (2003-2004)
Innlevert: 02.12.2003
Sendt: 03.12.2003
Besvart: 08.12.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til utenriksministerens svar av 13. oktober på mitt spørsmål om norsk pengestøtte til Elizardo Sánchez. Utenriksministeren opplyser at verken Sánchez eller den organisasjonen han leder på Cuba har mottatt noen form for økonomisk støtte fra norske myndigheter. Nå har imidlertid allmennheten via Klassekampen fått kjenneskap til to brev fra Sánchez. Disse er stilet til den norske ambassaden i Mexico, og er en redegjørelse for mottatt pengestøtte.
Er utenriksministeren ukjent med denne overføringen, og er den hjemlet i vedtak?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Som jeg opplyste i mitt svar 13. oktober har Elizardo Sánchez aldri mottatt noen form for personlig støtte, og heller ingen støtte til sin organisasjon. Han har derimot vært ambassaden i Mexico behjelpelig med å formidle humanitær bistand til politiske fangers familier. Korrespondansen med ambassaden i Mexico som det vises til, gjelder denne humanitære bistand.

Norske myndigheter besluttet for flere år siden å gi humanitær bistand til politiske fangers familier på Cuba. Vi vurderer løpende behovet for slik støtte og hvordan den best kan formidles. Det faktum at Det internasjonale Røde Kors og Amnesty International ikke kan arbeide på vanlig måte på Cuba, gjør humanitær bistand av denne type viktigere enn den ellers ville vært.