Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:202 (2003-2004)
Innlevert: 09.12.2003
Sendt: 10.12.2003
Besvart: 16.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Statsråden har tidligere uttalt at forretningsmessige endringer kan foretas i forholdet mellom BaneTele og Jernbaneverket.
Er det planlagt endringer som kan påvirke avtalene mellom selskapene om 4 pst. leie og 5 pst. omsetningsbasert leie, og vil en slik endring innebære konsekvenser for Jernbaneverkets budsjett?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jernbaneverket og BaneTele AS er i ferd med å forhandle om en revisjon av leieavtalen mellom BaneTele AS og Jernbaneverket. Forhandlingene omfatter i utgangspunktet en revisjon av hele avtalen, herunder økonomien i avtalen. Initiativet er tatt av BaneTele AS og Jernbaneverket på sin side er åpen for at deler av avtalen kan være uhensiktsmessig i forhold til videre kommersiell utvikling av Jernbaneverkets fiberkabelnett. Den omsetningsbaserte leien inngår som en del av forhandlingsmandatet.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at det er mulig å finne hensiktsmessige løsninger som både ivaretar jernbaneinteresser og de kommersielle forutsetninger som lå til grunn for utskillelsen av televirksomheten i Jernbaneverket til et eget selskap, BaneTele AS.

Forhandlingene er ikke sluttført og det er derfor ikke avklart om en reforhandlet avtale vil få konsekvenser for Jernbaneverkets budsjett.