Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:204 (2003-2004)
Innlevert: 10.12.2003
Sendt: 11.12.2003
Besvart: 18.12.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Regjeringspartiene, sammen med Sosialistisk Venstreparti, har tidligere vedtatt at en skal ha en rapport om IT Fornubu. Det var disse partiene som var imot at IT Fornebu ble etablert. Ifølge Dagens Næringsliv er det hittil i år skrevet kontrakter med 24 selskaper om flytting inn i bygningen. Det danske konsulentselskapet Oxford Research har av næringsministeren fått i oppdrag å lage statusrapporten.
Blir siste tids utvikling med, hvor omfattende blir den, og til hvilken pris?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Etter at Stortinget 4. juni 2003 vedtok å be Regjeringen om innen ett år å fremsette en statusrapport om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu, har Nærings- og handelsdepartementet gitt det danske selskapet Oxford Research i oppdrag å utarbeide en uavhengig statusrapport innen 27. februar 2004. Kontrakten er tildelt etter en anbudskonkurranse og er på 400 000 norske kroner, inkl. mva. Oxford Research tar sikte på å legge frem en rapport på 50-60 sider.

I tillegg er IT Fornebu, etter å ha anmodet om dette, blitt gitt anledning til å fremlegge sin egen statusrapport. Denne utarbeides, for egen regning, for IT Fornebus styre, og skal foreligge før 1. mars 2004.

Begge rapportene er tenkt å utgjøre en del av grunnlaget for en kort stortingsmelding som vil bli fremlagt i løpet av vårsesjonen. Det ligger derfor godt til rette for at stortingsmeldingen vil være godt oppdatert om den siste tids utvikling for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.