Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:245 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 06.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Vil statsråden medvirke til at prosjektet "Puggandplay" kan får mer støtte?

Begrunnelse

"Puggandplay" på Høgskolen på Hamar har som statsråden er kjent med fått penger til å videreføre prosjektet til og med første halvår neste år. Dette er etter min mening et opplegg som er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Elevene får hjelp til lekser og studentene får i praksis øvd seg som lærere. Siden jeg vet at statsråden har vært der på besøk og derved kjenner prosjektet godt, begrunner jeg ikke ytterligere hvorfor jeg mener at dette bør bli videreført også etter 1. august neste år.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: "Puggandplay" er ett av prosjektene i Regjeringens tiltaksplan "Gi rom for lesing!", som er en strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007.

Tiltaket skal videreføres i 2004, og vil få overført tilsvarende beløp som for 2003 i 2004, rundt 2,7 mill. kr.

Midlene kan anvendes når som helst i løpet av budsjettåret 2004.