Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:286 (2003-2004)
Innlevert: 20.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): I en debatt i Knesset nylig kom det fram at Israels statsminister satt med informasjon fra et lukket møte i den norske ambassadørboligen. Ariel Sharon hevdet at informasjonen kom fra en som hadde vært tilstede på det aktuelle møtet, men dette gir likevel grunn til å spørre om den norske ambassadeboligen kan være avlyttet av israelsk etterretning.
Hvordan har Regjeringen reagert på dette?

Begrunnelse

Ariel Sharon hevdet i Knesset at han hadde mottatt en rapport om hva som ble sagt på møtet i det norske ambassadeboligen, og at informasjonen kom fra en tilstedeværende på møtet. Han svarte benektende da han ble spurt om han hadde et møtereferat. Den israelske opposisjonen, ledet at arbeiderpartilederen Shimon Peres, har det reagert sterkt på dette som kan tyde på en politisk overvåkning. For Norges del er det viktig å få avklart om det kan være fare for at den norske ambassadeboligen blir avlyttes, noe som vil være helt uakseptabelt.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Utenriksdepartementet utøver forebyggende sikkerhetstjeneste, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet foretar inspeksjoner og tekniske sikkerhetsundersøkelser ved våre utenriksstasjoner.

I denne konkrete saken er det ikke funnet holdepunkter for at den norske ambassadørens residens ble avlyttet. Det ser ut til at tidspunktet for møtet var kjent for statsminister Ariel Sharon, men ikke innholdet i samtalene. Shimon Peres har livvakter fra sikkerhetspolitiet, israelske myndigheter vet derfor alltid hvor han er.

Regjeringen har ikke holdepunkter for å reagere overfor israelske myndigheter i denne saken.