Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:301 (2003-2004)
Innlevert: 23.01.2004
Sendt: 26.01.2004
Besvart: 29.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er i utlendingsloven gitt bestemmelser om at sjøfolk ombord på fartøy som trafikkerer mellom norske havner må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Det er tidligere reist spørsmål vedrørende disse bestemmelsene og særlig praktiseringen av disse. Det er blitt varselet en gjennomgang av både regelverk og praksis.
Hvordan ser statsråden på dette forhold, og når kan man vente at regelverket og gjennomføringen av dette legges frem for Stortinget?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Utlendingsloven og forskriften gjelder for det norske riket, men ikke for norske skip som går i utenriksfart eller er NIS-registrert. Det følger videre av utlendingsloven at utlending som skal arbeide i Norge, eller ta opphold utover tre måneder, må ha arbeids- eller oppholdstillatelse, med mindre det er gjort unntak. Gruppen utenlandske sjømenn er ikke særskilt regulert, og omfattes således i utgangspunktet av lovens krav om arbeids- og oppholdstillatelse når de trafikkerer norske havner. Når det gjelder utenlandske sjømenn på utenlandsregistrerte skip som trafikkerer norske havner, har det den senere tid oppstått usikkerhet mht håndhevelsen av kravet om arbeids- og oppholdstillatelse. Dette skyldes trolig usikkerhet mht. våre internasjonale forpliktelser når det gjelder sjøfart og utenlandsregistrerte skip.

I løpet av vinteren vil det bli sendt ut et høringsbrev med forslag til nærmere regulering av kravet om arbeidstillatelse for utenlandske sjømenn på utenlandsregistrert skip som trafikkerer norske havner. Jeg mener at en nærmere praktisk beskrevet regulering i regelverket, vil gjøre det lettere å praktisere reglene.