Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:347 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 06.02.2004
Besvart: 16.02.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre innbyggere på Taiwan muligheten til å søke om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge på lik linje med borgere i andre land?

Begrunnelse

Tidligere kunne taiwanske statsborgere søke om turistvisum samt oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i Taipei. Muligheten til å søke om slik oppholds- og arbeidstillatelse har nå falt bort, mens utstedelse av turistvisum til taiwanere nå utføres av danske diplomater på vegne av Norge.
Ifølge Schengen-avtalen har ikke Norge muligheten til å la andre land ivareta utstedelse av oppholds- og arbeidstillatelse. Når Norge ikke har diplomater stasjonert på Taiwan, selv ikke på deltid, vanskeliggjør dette situasjonen. Taiwanske borgere må nå til andre land for å søke om oppholds- og arbeidstillatelser. Hvis Norge ønsker et større økonomisk samkvem med Taiwan, er dette en uholdbar situasjon. Taiwan er i dag en av verdens 20 land med høyest bruttonasjonalprodukt, har store valutareserver og burde være meget interessant som partner for norske virksomheter.
En akkreditering av norske diplomater til Taiwan, selv om de bare har deltids nærvær, ville løse problemet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Innbyggere på Taiwan har samme muligheten til å søke om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge som andre utlendinger som ikke er borgere av et EØS-land. De må, på samme måte som andre utenfor EØS, fremme slik søknad via norsk utenriksstasjon. Stasjonen videreformidler søknaden til Utlendingsdirektoratet, som treffer avgjørelse.

Å fremme søknad om oppholds- og arbeidstillatelse krever ikke personlig fremmøte. Søknaden kan sendes direkte til hvilken som helst norsk fagstasjon i regionen. Det at det ikke er noen norsk fagstasjon på Taiwan medfører med andre ord ingen reduksjon i mulighetene for å søke oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Norsk arbeidsgiver kan, etter fullmakt, også søke om oppholds- og arbeidstillatelse for vedkommende.

Ved innvilgelse av oppholds- og arbeidstillatelse gis søker automatisk også rett til nasjonalt visum til Norge. Slikt visum utstedes av norsk fagstasjon. For alle som bor på steder der det ikke er norsk fagstasjon, inklusive Taiwan, kan dette medføre visse praktiske ulemper.

Det er ikke aktuelt å akkreditere norske diplomater til Taiwan.