Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:356 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart: 16.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Hvordan ville Jernbaneverket ha prioritert investeringsprosjekter hvis de fra 2005-2014 fikk en årlig investeringsramme på 3 mrd. kr, og hvordan ville prioriteringene ha sett ut med en årlig investeringsramme på 4 mrd. kr?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jernbaneverket har gjennom arbeidet med etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP) og egen utredning "Utfordringer og valg for jernbanesektoren" juni 2003, redegjort for prioriteringer av investeringer ved ulike rammeforutsetninger. I utredningen "Utfordringer og valg for jernbanesektoren" har Jernbaneverket analysert ulike scenarier med økte investeringsrammer for 10-årsperioden, henholdsvis 28 mrd. kr og 46 mrd. kr og prioritert investeringsprosjekter innenfor disse rammene. Disse scenariene tilsvarer dermed om lag det årlige nivået som det er spurt om i dette spørsmålet. Utredningen er tilgjengelig på Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no/prosjekter/utredninger