Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:360 (2003-2004)
Innlevert: 09.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart: 17.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): En kvinnelig skihopper vant suverent junior-VM i hopp, men FIS nektet både å dele ut medalje og spille nasjonalsangen. I desember i fjor foreslo arrangørene i årets skiflygingsrenn i Vikersund en gjesteklasse for jenter. Det internasjonale skiforbundet sa nei med begrunnelsen at jenter er for dårlige. FIS tillater bare jentehopping i bakker der K-punktet er kortere enn 90 meter.
Hva vil statsråden gjøre med dette, som i et likestillingsperspektiv er helt forkastelig?

Begrunnelse

Det er på flere områder innen idretten ikke likestilte vilkår for kvinner og menn. Behandlingen av NN er et godt eksempel. Det er statsrådens ansvar å sette fokus på likestillingsperspektivet i norsk idrett.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg deler ditt syn på saken og ser ingen grunn til at kvinner skal forskjellsbehandles i forhold til menn innenfor hoppsporten. Det bør være et mål at kvinner skal ha samme rett som menn til å delta i den idrett de ønsker, og at de må ha like konkurransevilkår.

Det er derfor viktig at kvinner får mulighet til å kvalifisere seg til hoppkonkurranser. Dersom kvinner nektes å hoppe i bakker over en viss størrelse, fratas kvinner denne muligheten.

Departementet har ingen instruksjonsmyndighet overfor nasjonale eller internasjonale idrettsorganisasjoner. I konkurranser i regi av Det internasjonale skiforbund (FIS) må deres regelverk følges. Norges Skiforbund er i denne sammenheng bundet av FIS sitt regelverk. Departementet har i den forbindelse tilskrevet Norges Skiforbund, og henstilt om at saken tas opp med FIS slik at praktiseringen av regelverket kan bli endret.