Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:392 (2003-2004)
Innlevert: 16.02.2004
Sendt: 17.02.2004
Besvart: 23.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Jernbaneverket vil flytte deler av togledersentralfunksjonene (strekningen Lysaker-Asker) fra Oslo til Drammen. Dette er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning.
Er Jernbaneverket sikker på at en slik flytting er positivt når det gjelder sikkerhet og regularitet for de som reiser med tog, og er det forsvarlig å utsette oppgraderingen av fjernstyringsanlegget i togledersentralen i Oslo?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jernbaneverket har som mål å oppgradere og fornye fjernstyringsanleggene i Drammen og på Oslo S. Målet er å etablere en framtidig ordning hvor Drammens-banen, herunder det nye dobbeltsporet Sandvika-Asker, kan styres både fra Oslo og Drammen. Begrunnelsen for dette er ønsket om fleksibilitet og redusert sårbarhet. I hvilke rekkefølge utbyggingen skal skje er det ikke tatt endelig stilling til. Jernbaneverket har i samarbeid med leverandøren av fjernstyringsanleggene satt i gang et arbeid for å gå igjennom fjernstyringsanleggene (herunder togledersentralene) i Oslo og Drammen for å forbedre driftsstabiliteten og kapasiteten i disse anleggene.

Jeg forutsetter at sikkerheten uansett valg av løsning, vil bli ivaretatt på dagens nivå eller forbedret. Når det gjelder punktlighet i togtrafikken, så vil det bli lagt til rette for kommunikasjon og samhandling mellom de to sentralene, slik at også punktligheten blir ivaretatt og forbedret.