Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:401 (2003-2004)
Innlevert: 18.02.2004
Sendt: 19.02.2004
Besvart: 24.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Av statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 391, datert 19. mars 2003, framgår at Regjeringen i løpet av 2003 ville avklare om det skal fremmes forslag om å opprette et aksjetilsyn. Dette tema har nå vært til drøfting i mange år. Et aksjetilsyn vil bidra til ryddigere og mindre uforutsigbare vilkår særlig for småaksjonærer. Derved kan tilgangen på eierkapital fra slike bli bedre.
Hvor langt er arbeidet med denne saken kommet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet tar sikte på å redegjøre for sitt syn på Aksjelovutvalgets forslag om opprettelse av et aksjetilsyn i en proposisjon om endringer i aksjelovgivningen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av året.