Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:405 (2003-2004)
Innlevert: 19.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 26.02.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre forbrukernes interesser i forhold til såkalte prisgarantier?

Begrunnelse

Noen firmaer markedsfører sine varer med utsagn av typen "Alltid Billigst" og "150 % prisgaranti". Forbrukerombudet har funnet slik markedsføring villedende og i strid med markedsføringsloven og har brakt en slik sak inn for Markedsrådet.
I praksis har ikke forbrukerne mulighet til å kjøpe flere av de annonserte varene hos butikkonkurrenter. Løftet om å få tilbakebetalt en eventuell prisdifferanse er på denne bakgrunn illusorisk for enkelte varer. Et slikt sammenlignende prisløfte er etter Forbrukerombudets syn villedende når konkurrentene faktisk ikke fører varene (jf. markedsføringsloven § 2, jf. også forskrift om sammenlignende reklame § 3).
Aftenposten omtaler problemstillingen i artikkelen "Prisgaranti er uredelig, mener Expert-sjef" 18. februar d.å.
Hvis Markedsrådet ikke slår ned på slik markedsføring, kan det være nødvendig med en innskjerping av reglene. Forbrukerne bør så langt som mulig spares for villedende markedsføring.
Statsråden kan foreslå nye, strengere regler for hvordan slike prisgarantier kan utformes. Reglene kan kreve at garanti kun kan gis når tilsvarende varer faktisk er tilgjengelige for kundene.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Forbrukerombudet fører tilsyn med at markedsføringslovens bestemmelser overholdes. Ombudet har med jevne mellomrom tatt opp spørsmål omkring prisgarantier med ulike bransjer. Når det gjelder bruk av prisgarantier i brune- og hvitvarebransjen, har ombudet i lengre tid arbeidet for å komme til enighet med bransjen. Lefdals bruk av prisgaranti er nå brakt inn for Markedsrådet, da Forbrukerombudet blant annet mener den er villedende, utilstrekkelig veiledende og i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Markedsrådet er et uavhengig organ som behandler saker etter markedsføringsloven, blant annet der Forbrukerombudet ikke er kommet til enighet med en næringsdrivende om hvordan loven skal forstås.

Den aktuelle saken er foreløpig ikke behandlet av Markedsrådet. Før vi vet hvilket resultat Markedsrådet kommer til, og hvilke argument de vektlegger i sin behandling av saken, anser jeg det ikke som hensiktsmessig å kommentere spørsmålene som reises.