Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:448 (2003-2004)
Innlevert: 27.02.2004
Sendt: 01.03.2004
Besvart: 05.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan kan stat og kommune bidra til økt trygghet for innbyggerne i vegløse bygdesamfunn når deres ferdselsårer blokkeres, som når Åkrafjorden fryser?

Begrunnelse

Grenda Eikemo i Etne kommune er Hordalands eneste vegløse grend. De fastboende er avhengig av båt over Åkrafjorden både for å kunne sende ut produkter fra gårdsdriften og for å hente inn forsyninger. Den siste uken har de vært uten slik forbindelse fordi fjorden er gjenfrosset. Ordføreren i Etne er likevel usikker på om kommunen skal bekoste isbryting, og har varslet en prinsippdebatt om dette i kommunestyret. For de fastboende medfører situasjonen naturlig nok stor utrygghet. De fastboende mener de har krav på offentlig hjelp til å holde sin eneste forbindelsesåre til omverdenen åpen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Grenda Eikemo ligger på nordsiden av Åkrafjorden. Sambandet med omverdenen går med lokalbåt til ei kai på sørsiden av fjorden. Hordaland fylkeskommune har ansvaret for lokalbåten. Spørsmål om eventuell isbryting eller forbedringer i båtsambandet ligger utenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen.

En eventuell vegforbindelse for Eikemo ble utredet i forbindelse med planer som skulle gi Kvinnherad kommune bedre tilknytning til stamvegnettet. Folgefonntunnelen ble valgt som løsning og dette prosjektet åpnet i 2001. Det er derfor ikke aktuelt med en eventuell riksveg langs nord/vestsiden av Åkrafjorden.

Statens vegvesen så i 1993/94 på ulike løsninger for lokal veg mellom Eikemo og Fjæra som ligger innerst i Åkrafjorden. Statens vegvesen vurderte et eventuelt prosjekt som et kommunalt ansvar der det er opp til kommunen å fremme planer og finansieringsløsning. Etter det jeg kjenner til foreligger det i dag ingen konkrete planer om fast vegforbindelse for grenda.