Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:466 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 04.03.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): En rekke EU-land krever såkalt kildeskatt når datterselskap i landene betaler utbytte til sine norske morselskap. De samme landene krever ikke kildeskatt når utbyttet går til morselskap innenfor EU.
Hvordan vurderer finansministeren denne problemstillingen, og hva mener han kan gjøres for å få slutt på forksjellsbehandlingen?

Begrunnelse

13 nye og gamle EU-land krever kildeskatt når datterselskap i landene betaler utbytte til norske morselskap, mens det ikke kreves kildeskatt når utbyttene går til morselskap innenfor EU. Ernst og Young forbereder nå en klage til EU-kommisjonen på vegne av store norske selskap, der det legges til grunn at denne praksisen er ulovlig diskriminering og i strid med reglene om fri kapitalflyt.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: