Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:519 (2003-2004)
Innlevert: 16.03.2004
Sendt: 17.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Kurdernes rettigheter i Irak er styrket, mens den kurdiske befolkningen i flere andre land i regionen er under press fra myndighetene. Blant annet synes situasjonen for kurdere i Syria å bli stadig vanskeligere.
Hvordan oppfatter utenriksministeren situasjonen for den kurdiske befolkningen i Syria, og har den norske Regjeringen kommet med noen reaksjoner på de dramatiske hendelsene i byen Kamishli 12. mars 2004?

Begrunnelse

I den syriske byen Kamishli ved grensen til Tyrkia og Irak ble 14 mennesker drept og mange alvorlig skadet da politi skjøt mot folkemengden på en fotballkamp fredag 12. mars. Skytingen utløste et opprør blant kurderne i området.
Kurdiske organisasjoner og menneskerettighetsgrupper har anklaget syriske myndigheter for å neglisjere rettighetene til kurdiske borgere, og har bedt om en uavhengig etterforskning av det som skjedde 12. mars.
Den midlertidige grunnloven for Irak gir en formell anerkjennelse til det kurdiske folket for første gang i historien. Det er nærliggende å frykte at dette kan føre til økt press mot kurdisk befolkning i nabolandene hvor myndighetene i dag ikke anerkjenner kurdiske rettigheter.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Ifølge de opplysninger vi har mottatt, begynte opptøyene i Kamishli 12. mars med sammenstøt mellom kurdiske og arabiske tilhengere av en arabisk og en kurdisk fotballklubb. Etter fem dager med opptøyer skal en spesiell offentlig sikkerhetskomité ha lykkes i å forhandle frem en avtale med ledere for flere kurdiske partier om å bilegge konflikten. Den syriske regjering har videre nedsatt en offisiell kommisjon for å granske hva som skjedde.

Norge har overfor syriske myndigheter tatt opp de metodene som ble brukt for å få kontroll med situasjonen, og vi har oppfordret til tilbakeholdenhet fra myndighetenes side. Vi har også uttrykt bekymring for de mange arresterte, og bedt om at de behandles på en korrekt måte.

I likhet med resten av opposisjonen i Syria har heller ikke de kurdiske partiene mulighet til fritt å utøve politisk virksomhet. Denne mangelen på demokratiske rettigheter er også et forhold som vi jevnlig tar opp i bilaterale samtaler med syriske myndigheter.