Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:531 (2003-2004)
Innlevert: 22.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Kan statsråden fastslå at middelverdien på øl og alkoholholdige drikker er det alkoholinnhold som er angitt på produktet fra produsent slik det er i EU, eller har statsråden og Norge sin egen definisjon av "middelverdi" ved utregning og fastsettelsen av alkoholinnholdet?

Begrunnelse

Alle ølprodukter som selges har en middelverdi angitt på flaksens etikett, også her i Norge. En middelverdi tar utgangspunkt i ølets/bryggets målrettede verdi ved tapping. Det viser seg at forandring på alkoholinnholdet kan skje under bearbeiding av ølet mv. Den ideelle alkoholverdi har et slingringsmonn på inntil +/- 0,5 alkoholprosent. Dette er en akseptabel beregningsmåte i de fleste land i Europa og innenfor EØS. Problemer kan oppstå ved at en ettertesting/prøving av flaskens/produktets innhold som kan vise seg at verdien kan være annet enn eksempelvis 4,7 alkoholprosent. De ulike øltypene som selges i foretninger i Norge har en verdi på 4,7 alkoholprosent, både norsk og utenlandsk øl. Også såkalte "alkoholfritt" øl kan også ha en oppadgående verdi på inntil 0,5 alkoholprosent. Usikkerheten rundt dette er at flere øltyper ikke har den reelle alkoholverdi som står angitt på varen, men at der er en middelverdi på produktet som er gjeldende. Det betyr at flere øltyper kan ha et høyere nivå enn 4,76 alkoholprosent, og kan dermed ifølge den særnorske loven ikke kunne selges i butikker.
I Europa slås det fast at det er den angitte middelverdi som skal være gjeldende. Hva som er bestemmelsen i Norge er svært usikkert, og myndighetene har problemer med i det hele å ha noen mening rundt benevnelsen "middelverdi" av alkoholinnhold på alkoholholdige drikker.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg kan fastslå at middelverdien på øl og alkoholholdige drikker er det alkoholinnhold som er angitt på produktet fra produsent, slik det er i EU. Norge legger til grunn de samme tillatte avvik ved angivelse av alkoholinnhold som i EU. Dette følger av vedlegg III til Forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking m.v. av næringsmidler, den såkalte merkeforskriften. Forskriften hører under Helsedepartementet ved Mattilsynet, og implementerer de EØS-relevante EU-bestemmelsene på dette punktet.

I merkeforskriftens vedlegg III Regler for angivelse av alkoholinnhold heter det:

"Ved angivelse av alkoholinnhold er følgende avvik uttrykt i absolutte verdier tillatt.

1. 0,5 % vol for øl med et alkoholinnhold på høyst 5,5 % vol og for drikkevarer fremstilt av druer som hører inn under posisjon 22.07 B II i den felles tolltariff.

2. 1,0 % vol for øl med et alkoholinnhold på over 5,5 % vol, for drikkevarer fremstilt av druer som hører inn under posisjon 22.07 B I i den felles tolltariff, for eplesider, pæresider og andre lignende gjærede drikkevarer fremstilt av andre frukter enn druer, også perlende eller musserende og for drikkevarer fremstilt av gjæret honning.

3. 1,5 % vol for drikkevarer som inneholder frukt eller utblødte plantedeler.

4. 0,3 % vol for alle andre drikkevarer.

Når det gjelder forholdet mellom det alkoholholdige produktets reelle alkoholinnhold og alkohollovens grense på (lavere enn) 4,76 volumprosent for salg i dagligvarehandelen, vil jeg opplyse at Sosialdepartementet i høringsnotat av 16. desember 2003 om endringer i alkoholloven m.m. har foreslått å endre loven slik at grensen går ved (lavere enn) 4,8 volumprosent. I høringsrunden i forbindelse med fastsettelsen av forskrift om likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent etter den såkalte rusbrusdommen, gjorde Toll- og avgiftsdirektoratet ved tollaboratoriet oppmerksom på problemer forbundet med gjeldende todesimalgrense på 4,76 volumprosent. Det ble vist til at det ikke er mulig å måle mer nøyaktig enn +/- 0,1, noe også EUs avgiftsregelverk baserer seg på. Det har derfor liten hensikt å opprettholde en volumprosentgrense på to desimaler.