Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:576 (2003-2004)
Innlevert: 31.03.2004
Sendt: 01.04.2004
Besvart: 19.04.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Det vises til de siste dagers oppslag i VG vedrørende nordmannen som har vært holdt igjen på Filippinene i 8 år.
Kan utenriksministeren redegjøre for hva norske myndigheter foretar seg i denne saken?

Begrunnelse

Det vises til oppslag i VG av 29., 30. og 31. mars 2004.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Bakgrunnen for denne nordmannens problemer er uenighet mellom norske forretningsmenn knyttet til eksport av fisk til Filippinene. Dette ledet til at det på Filippinene i 1996 ble igangsatt både en straffesak og en utlendingssak, noe som har medført at nordmannen fremdeles har meldeplikt i landet.

I løpet av de årene nordmannen har vært på Filippinene, har han anmodet norske myndigheter om ulike former for praktisk bistand. Anmodningene har ofte vært omfattende, og med prioriteringer som har endret seg over tid. Ambassaden i Manila har gitt ham bistand ved flere anledninger. Vedkommende har ikke vært fornøyd med den bistand som har vært gitt.

Utenriksdepartementet har bedt ambassaden i Manila om å gjøre det som er mulig for å bistå vedkommende i hans nåværende situasjon.

Ambassadøren har kontakt på høyt nivå med filippinske myndigheter for å få klarhet i forventet fremdrift i straffesaken. Ambassaden følger også aktivt opp spørsmål vedrørende meldeplikt overfor filippinske utlendingsmyndigheter. Så langt har dette ledet til at filippinske utlendingsmyndigheter 12. april i år bekreftet at nordmannen har meldeplikt en gang pr. måned. Videre har disse opplyst at nordmannen ikke vil kunne forlate Filippinene før domstolen som behandler straffesaken har tilbakekalt et pålegg om utreiseforbud. Så vidt en har kunnet bringe på det rene, har prosessuelle skritt iverksatt av nordmannen medvirket til at straffesaken etter åtte år ennå ikke er ferdig realitetsbehandlet.