Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:600 (2003-2004)
Innlevert: 14.04.2004
Sendt: 15.04.2004
Besvart: 26.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Ansatte ved bedriften Alvis Moelv har blitt gjort kjent med at bedriften skal legges ned. De ansatte mener bedriften er konkurransedyktig på pris og kvalitet, og at bedriftens kompetanse forsvinner fra Norge ved nedleggelse.
Hvor og hvordan vil Forsvaret i framtiden vedlikeholde det tunge materiellet som Alvis Moelv har vedlikeholdt, og anses det som kritisk dersom denne kompetansen forsvinner fra Norge?

Begrunnelse

Alvis Moelv skal legges ned og de ansatte arbeider med å kartlegge muligheten for å få i gang ny aktivitet, basert på den kunnskap og erfaring bedriften har. Alvis Moelv har frem til sin nedleggelse en løpende kontrakt på vedlikehold av ingeniørpanservogn, basert på at bedriften har kompetanse fordi bedriften har produsert vognen. Gitt denne kompetansen på tungt panser ønskes en klargjøring av hvordan Forsvaret ser for seg vedlikehold av denne type materiell i framtiden, og eventuelt hvor dette vedlikeholdet skal utføres.
I forbindelse med pågående vedlikeholdsarbeid er Alvis Moelv blitt gjort kjent med at Forsvaret har et udekket behov for vedlikehold av ingeniørpanservogn, CV90, broleggerpanservogn og annet materiell som ligger i en kategori der bedriften har spesialkompetanse.
Ut ifra WEAG utlysninger fremgår også at Forsvaret i de nærmeste årene vil ha behov for anskaffelse av materiell av den kategori som Alvis Moelv har spesialkompetanse på. Dette gjelder spesielt gjennombryterpanservogn som trolig vil være en del av materiellsamarbeidet med Nederland.
Videreføringen av Alvis Moelv er i stor grad avhengig av Forsvarets holdning i denne saken.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Alvis Moelv er av sine eiere vedtatt nedlagt fra 1. juni 2004 som følge av at bedriften ikke lenger har en tilstrekkelig oppdragsmengde som gir grunnlag for lønnsom drift. Dette er en vurdering gjort av bedriften selv, og som jeg tar til etterretning.

Alvis Moelv har bl.a. kompetanse på montering av ingeniørmateriell på stridsvogner. FLO opplyser at de vurderer at Forsvaret har nødvendig kompetanse på både ingeniørmateriell og stridsvognmateriell for å kunne ivareta vedlikeholdet av ingeniørpanservogner. Forsvaret utfører selv dette vedlikeholdet i dag for de ingeniørpanservognene som er i Nord-Norge.

Vedlikeholdsavtalen som Alvis Moelv har pr. i dag på ingeniørpanservognene er ikke tildelt bedriften på grunnlag av konkurranse, men er en del av forliket etter at Forsvaret stanset anskaffelsen av en ny minerydderpanservogn. FLO vil sikre det videre vedlikeholdet av pansrede ingeniørmaskiner gjennom anbudskonkurranse om vedlikeholdskontrakten, der Alvis Moelv på lik linje med andre anbudsgivere kan delta.

Når det gjelder Alvis Moelvs kompetanse på nytt materiell, som Forsvaret planlegger å anskaffe, vurderer FLO at denne kompetanse i tilstrekkelig grad vil være tilstede i Forsvaret.

Forsvaret kan ikke gi garantier for at oppdrag om verken dagens eller fremtidig vedlikehold av forsvarsmateriell vil bli satt bort til enkeltbedrifter som Alvis Moelv. Forsvaret kan følgelig heller ikke gi garantier om en videreføring av deler av denne bedriften, så lenge det ikke er selvsagt at det er dette som er mest kostnadseffektivt for Forsvaret.