Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:684 (2003-2004)
Innlevert: 14.05.2004
Sendt: 14.05.2004
Besvart: 25.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det fremkommer fra tid til annen spørsmål om hvor lenge en butikk har lov til å selge øl fra kassen. Noen hevder at de ikke har lov til å utlevere øl etter det angitte klokkeslettet for salgstidens utløp, mens andre viser til at dersom en har forsynt seg med denne varen og lagt den i sin handlevogn før salgstiden utløper, så er det tilstrekkelig.
Kan statsråden bekrefte at så lenge en kunde har tatt varen før utsalgstidens slutt så er det tillatt for butikken å ta imot betaling selv om tiden for salg er overskredet?

Begrunnelse

Det knytter seg stor forvirring hos enkelte butikkeiere når det gjelder hvorvidt de har lov til å ta imot betaling for øl etter utsalgstiden for denne varen er utløpt eller ikke så lenge kunden har tatt varen med seg fra den står i butikken. Det er derfor viktig å få klarlagt at det er den tolkning som Sosial- og helsedirektoratet legger til grunn som er den korrekte. Der fremkommer det at så lenge kunden har plukket med seg varen fra der den er plassert før salgstidens utløp, så kan butikken ta betalt etter det angitte klokkeslett.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg kan bekrefte at så lenge en kunde har forsynt seg med alkoholholdig drikk før utsalgstidens slutt, kan butikkene ta imot betaling selv om tiden for salg er overskredet. Dette fremgår også uttrykkelig av Sosialdepartementets rundskriv I-6/98 til alkoholloven, side 134. Butikken har samtidig ansvar for at alkoholholdig drikk ikke er tilgjengelig i butikken etter salgstidens slutt, slik at det ikke skal oppstå tvil om når varen er hentet.