Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:705 (2003-2004)
Innlevert: 24.05.2004
Sendt: 24.05.2004
Besvart: 01.06.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Den israelske menneskerett organisasjonen B'Tselem ber statsminister Ariel Sharon om å gi ordre til å stoppe øydeleggingane, og ber den israelske Regjeringa erstatte tapa familiane som er gjort heimlause har fått.
Kjem den norske Regjeringa til å protestere mot overgrepa som skjer i flyktningleiren Rafah og i tilfelle på korleis måte?

Begrunnelse

Flyktningleiren Rafah i Gaza er nå eit lukka område. Det kjem urovekkande meldingar herfrå. Israel går til angrep med bulldosarar, tanks og helikopter. Hundrevis av hus raserast, dusinvis menneskjer meldes drepen og enda fleire skadde og såra.
Sjukehusa i området er allereie sprengt. FN snakkar om ein kommande humanitær katastrofe. Amnesty International seier om det som nå skjer som lik reine krigsforbrytelsar. Norsk Folkehjelp melder om snikskyting og sivile som ikkje får hjelp.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen har rettet klar og åpen kritikk mot den israelske fremferden i Rafah. Den omfattende rivingen av palestinske hus er i strid med folkeretten. Regjeringen fordømmer videre den israelske beskytningen av palestinske demonstranter som fant sted i Rafah 19. mai. Det er meningsløst og uakseptabelt når sivile og særlig barn blir ofre for tunge militære aksjoner.

Israel har en udiskutabel rett til å forsvare seg. Men det rettferdiggjør ikke slike aksjoner vi har sett i tett befolkede områder i Gaza. Det er uakseptabelt og i strid med folkeretten dersom det med forsett ble rettet angrep mot sivile, eller det ikke i tilstrekkelige grad ble skjelnet mellom sivile og militære mål.

Dette budskapet ble fremført på mine vegne av statssekretær Kim Traavik da den israelske charge d'affaires i Oslo fredag 21. mai var innkalt til Utenriksdepartementet. Traavik understreket at hendelsesforløpet og ansvarsforholdene omkring den israelske beskytningen av palestinske demonstranter 19. mai, må klarlegges.

De seneste israelske aksjonene i Gaza er kun egnet til å fremprovosere nye voldshandlinger, og tjener således ikke fredens sak. Tvert imot har de svekket mulighetene for å komme over i et mer konstruktivt spor der partene kan konsentrere seg om iverksettelsen av veikartet for fred, i tråd med Kvartettens anbefalinger.