Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:713 (2003-2004)
Innlevert: 25.05.2004
Sendt: 26.05.2004
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 02.06.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Avsløringene om ulovlige subsidier til et spansk skipsverft har vist at de har vunnet kontrakter på uærlig vis, og vist at norske verft kan ha gått glipp av store oppdrag fordi det spanske verftet har fusket. Situasjonen er ytterst alvorlig.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser dette får for norske myndigheters kontakt med verftet, videre om statsråden vil vurdere å reforhandle kontrakten slik at norske verft kan få muligheten til å konkurrere på ærlig vis?

Begrunnelse

For 4 år siden la det spanske verftet inn et bud på byggingen av nye fregatter for Sjøforsvaret. Anbudet var mye billigere enn det norske verftet kunne tilby.
Kjempekontrakten på 12 mrd. kr, som er den største kontrakt det norske Forsvaret har delt ut, gikk til det spanske verftet Izar, som den gang het Bazán. EU-kommisjonen har nå arbeidet i 4 år med saken og konkludert med at verftet har mottatt store skjulte subsidier.
EU-kommisjonen krever at den spanske verftsgruppen betaler tilbake 500 mill. euro, 4 mrd. kr, i ulovlig mottatt statsstøtte. EU-kommisjonen har så langt konkludert sin gransking av årene 1999 og 2000, og på dette grunnlaget krevd tilbakebetaling av i alt en halv milliard euro.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

EU-kommisjonens vedtak omfatter ulovlig støtte fra det statlige holdingselskapet Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) til det sivile verftet Astilleros Espanoles (AESA) i perioden 1999 og 2000. Kommisjonen har også undersøkt om det militære verftet Bazán hadde mottatt ulovlig støtte i samme periode og ikke funnet at dette har skjedd. Vedtaket fra EU-kommisjonen omfatter derfor ikke ulovlig støtte til Bazán.

I 2001 ble de to verftene, AESA og Bazán, slått sammen til Izar, og det er Izar som nå må svare for den ulovlige støtten. Omfanget er av EU-kommisjonen beregnet til 308,3 mill. euro pluss renter. I tillegg påpekte EU-kommisjonen et lån på 192 mill. euro, som ble tilbakebetalt i 2000.

Det norske Forsvaret inngikk kontrakt med Bazán om byggingen av fregattene den 23. juni 2000, altså før sammenslåingen med AESA til Izar. EU-kommisjonens vedtak gir derfor ikke grunnlag for å hevde at det spanske verftet vant kontrakten på uærlig vis.

Det kan også være på sin plass å minne om at Bazán vant kontrakten i konkurranse med det tyske verftet Blohm+Voss. Den norske verftsgruppen Nor-Escort gav et tilbud som ikke lå innenfor de krav som var stilt i forespørselen, og som også lå høyest i pris. De falt derfor tidlig ut av konkurransen.

Vi konstaterer at EU-kommisjonens vedtak ikke gir grunnlag til å hevde at Bazán har mottatt ulovlig verftsstøtte.