Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:736 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 02.06.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Flere har pekt på ubalansen og konflikten som er oppstått mellom forsvarsledelsen og veteranforeningene fra Marinen og Handelsflåten under forberedelse til gjennomføringen av 60-årsmarkeringen for D-dagen i Normandie 4.-7. juni 2004.
Hva har statsråden tenkt å foreta seg i tiden frem til markeringene starter den 4. juni for å redusere den ubalanse og konflikt som er påpekt mht. forsvarsgreinenes og krigsveteranforeningenes representasjon under markeringen i Normandie?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: La meg først og fremst understreke at D-dagen i Normandie er en markering av fellesskap. Fellesskap mellom nasjoner som stod sammen, og fellesskap mellom alle de som bidro til freden gjennom den innsatsen som ble utført både før, under og etter landsettingen i Normandie.

Norge hadde tapre kampflygere som utøvet en utrettelig innsats over den engelske kanal, vi hadde hærpersonell som meldte seg til innsats, og vi hadde ikke minst sjøfolkene som gjorde en formidabel innsats, inkludert marinen. Markeringen av D-dagen i Normandie er derfor en markering av samarbeid, den gang som nå. Jeg er sikker på at dette vil tjene til inspirasjon for alle oss som i dag kan takke de som gav sitt liv for fred og frihet på strendene i Normandie.

Den 60-årsmarkeringen vi skal delta i er ikke en anledning for strid. Jeg er derfor glad for at generalinspektøren for Sjøforsvaret så klart tar avstand fra forsøk i den retning. Utover dette anser jeg at videre oppfølging best kan ivaretas av organisasjonene selv.

Forsvaret har bidratt med å chartre et eget fly og et fartøy for inviterte gjester og de ulike veteranforeningene er invitert til å delta i et større antall enn ved både 40- og 50-årsmarkeringen. Marinens og Handelsflåtens foreninger har fått plass til 105 deltakere, Luftforsvaret har fått plass til 45 deltakere og Hæren har fått plass til 2 deltakere. Marinen og Handelsflåten utgjøre derfor størstedelen av vår representasjon fra veteranforeningene ved markeringen.

Dette er den største markeringen noensinne, og vi legger til grunn at alle vil bidra til å gjøre dette til en positiv og verdig opplevelse.