Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:768 (2003-2004)
Innlevert: 09.06.2004
Sendt: 09.06.2004
Besvart: 16.06.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hva har Regjeringa gjort og hva kan Regjeringa gjøre politisk for å protestere mot overgrepene i Darfur i Sudan, og hvordan kan vi best hjelpe den lidende befolkningen der humanitært?

Begrunnelse

Under folkemordet i Rwanda i 1994 døde nær 1 million mennesker. Resten av verden reagerte først da det var for sent, og mange har etterpå beklaget det. Det som nå skjer i Darfur-området, vest i Sudan, kalles av FN for verdens verste humanitære katastrofe akkurat nå. Richard Dowden i den britiske avisa The Guardian 8. juni kaller det etnisk rensing og kanskje folkemord. Ifølge Ewen Macaskill i samme avis samme dato er 30 000 foreløpig døde, 1,2 millioner er interne flyktninger og 100 000 er flyktet til nabolandet Tsjad. En regjeringsstøttet milits anklages av noen for de fleste overgrepene. Konflikten foregår på et vis i ly av inngåelsen av fredsavtalen mellom Nord-Sudan og Sør-Sudan, en fredsavtale som ikke berører Darfur-området. Det spekuleres i at ingen andre land vil gjøre noe for ikke å rokke ved den skjøre fredsavtalen, en fredsavtale også Norge har vært involvert i.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge har tatt kraftig avstand angrep mot sivile og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene i Darfur, og uttrykt for vår alvorlige bekymring over den humanitære situasjonen der.

Vi har ved flere anledninger tatt opp forholdene i Darfur direkte med myndighetene i Sudan. Senest 5. juni fremla utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson de norske synspunktene for Sudans visepresident Ali Osman Taha. Hun anmodet Taha, og den sørsudanske opprørslederen John Garang, om umiddelbart å engasjere seg i anstrengelsene for å få i gang nye forhandlinger om en politisk løsning på konflikten.

Vi har likeledes drøftet situasjonen i Darfur løpende med FNs generalsekretær og toneangivende land som USA og Storbritannia, samt EU.

Norge støttet økonomisk og på annen måte organiseringen av de forhandlingene som 8. april førte til at partene i konflikten, Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A), Justice and Equality Movement (JEM) og regjeringen i Sudan inngikk våpenhvile.

Norge vil bidra med midler til overvåkningsstyrken som Den afrikanske union har utplassert for å overvåke våpenhvilen. Regjeringen vil videre støtte umiddelbar utplassering av overvåkere fra FNs menneskerettighetskommisjon.

Regjeringen har siden september 2003 bevilget 72,5 mill. kr i humanitær assistanse til befolkningen i Darfur og flyktningene i Tsjad. I tillegg har vi i 2004 gitt NOK 21 mill. til FNs og Røde Kors-systemets humanitære Sudan-appeller, hvor organisasjonene selv fordeler mesteparten av midlene til Darfur.

Norges engasjement i Darfur er nøye knyttet opp til den norske regjerings langvarige støtte til den regionale samarbeidsorganisasjonen IGADs arbeid for å finne en fredelig løsning på den over 20 år gamle borgerkrigen i Sudan. Den sudanesiske regjeringen og opprørsbevegelsen i Sør-Sudan, SPLM/A, har nå nådd til enighet om en rammeavtale for politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige spørsmål som vil danne grunnlaget for en endelig fredsavtale dem imellom. Denne avtalen vil utgjøre et viktig fundament for tiltak som vil få betydning for hele Sudan, herunder situasjonen i Darfur.