Skriftlig spørsmål fra Ola Røtvei (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:794 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 17.06.2004
Besvart: 28.06.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om digitalt bakkenett for fjernsyn, uttrykte et flertall i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen at det skulle settes av kapasitet til en "åpen kanal", der frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter kan tildeles sendetid på rimelige vilkår.
Hva er blitt gjort for å tildele "åpen kanal"-konseptet sendetid på rimelige vilkår?

Begrunnelse

"Åpen kanal"-konseptet er viktig for å fremme ytringsfrihet og mangfold i eteren. Flere andre land har derfor lagt til rette for "Public access TV". Dette gjør at for eksempel organisasjoner kan få rimelig eller gratis sendetid til å formidle sine programmer. Det viktige er imidlertid at dette skjer på et ikke-kommersielt grunnlag. Aktører som har tenkt å bruke sendetid til innsamling eller salg vil således ikke omfattes av "åpen kanal"-konseptet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det er en forutsetning at konsesjonæren for et digitalt bakkenett for fjernsyn skal sette av kapasitet til en "åpen kanal" på rimelige vilkår. Dette framgikk både av utlysingsteksten for konsesjonen, av stortingsmeldingen om digitalt bakkenett og av behandlingen av meldingen i Stortinget. Kultur- og kirkedepartementet utformer sammen med Samferdselsdepartementet vilkårene i konsesjonen. Konsesjonsbehandlingen er ikke endelig avsluttet og en konsesjonstekst foreligger derfor ikke på det nåværende tidspunkt.

Til tross for at det ikke konkret er avklart hvordan konsesjonskravene vil bli utformet på dette punktet, kan jeg bekrefte at hensynet til de ovenfor nevnte føringene vedrørende "åpen kanal" blir ivaretatt. Endelig konsesjonstekst vil ventelig foreligge i løpet av høsten 2004.