Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:814 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 25.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge oppslag i Jærbladet 11. juni og Nationen 15. juni om en bonde som må møte i retten, tiltalt for å ha ødelagt fornminner. Fornminnene er automatisk fredede kulturminner. Bonden bestrider fornminnenes eksistens og angivelige verneverdi.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at byråkratiet raskere får avklart verdien i påståtte kulturminner, slik at man kan ta en prioritering mellom å "verne hver stein" og å verne kulturminner som er viktige og som opptar folk, slik at grunneiere ikke må gå i det uvisse i lang tid?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Den konkrete saken stortingsrepresentant Vaksdal viser til, er under behandling i rettssystemet. Jeg kan derfor ikke kommentere den nærmere.

Vurdering av verneverdien ved automatisk fredete kulturminner, som stortingsrepresentant Vaksdal tar opp, blir gjort som ledd i behandling av søknad om dispensasjon fra kulturminneloven. Denne vurderingen kan i enkelte tilfeller være omfattende.

Det er i senere tid gjort viktige tiltak for å effektivisere arbeidet. For 3 år siden ble myndigheten til å avgjøre søknad om dispensasjon samlet hos Riksantikvaren. Tidligere var denne myndigheten fordelt på de fem arkeologiske landsdelsmuseene. Denne endringen har ført til tidsbesparelser. Den har samtidig gitt et sikrere beslutningsgrunnlag.

Jeg vil i denne forbindelsen også fremheve kulturminnebasen Askeladden, som ble åpnet i januar i år. Kartfestete opplysninger om alle kjente fredede kulturminner i Norge er gjennom denne databasen gjort tilgjengelig for all offentlig forvaltning. Dette mener jeg vil bidra til at saker som berører kulturminneverdier vil kunne bli vurdert raskere enn før.