Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:838 (2003-2004)
Innlevert: 29.06.2004
Sendt: 30.06.2004
Besvart: 07.06.2004 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Max Haavelar opplever for tiden usikkerhet rundt videre finansiering etter 2004. Fram til har organisasjonen mottatt støtte gjennom NORAD. Max Haavelar gjør en viktig jobb for å fremme rettferdig handel med utviklingsland. For planlegging av videre aktiviteter er det avgjørende at Max Haavelar får avklart den økonomiske situasjonen.
Vil statsråden ta initiativ til at dette blir avklart så raskt som mulig?

Begrunnelse

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Regjeringen arbeider aktivt for å øke handelen med utviklingsland, og særlig de fattigste landene. Som representanten Heidi Sørensen peker på, gjør Max Haavelar en viktig innsats for å fremme rettferdig handel med utviklingsland, og vi er svært glad for den økningen vi har sett i salget av slike varer i Norge.

Arbeidet har mottatt støtte gjennom en samarbeidsavtale med NORAD for årene 2002-2004. I forbindelse med spørsmålet om forlengelse av samarbeidsavtalen, vil det, som praksis er for slike avtaler, bli foretatt en gjennomgang av resultatene av innsatsen så langt. Denne gjennomgangen vil bli startet like etter sommerferien, og forventes ferdig i september/oktober d.å. Resultatene av gjennomgangen vil være et viktig erfaringsgrunnlag for videre samarbeid med Max Haavelar.

Evalueringer og oppfølging av pågående samarbeidsavtaler er en viktig del av måten vi arbeider på, og er med på å sikre best mulige resultater og utnyttelse av våre bistandsressurser. Gjennomgangen av Max Haavelars virksomhet vil etter NORADs planer være ferdig tidlig i høst. Organisasjonen vil således få avklart sin fremtidige økonomiske situasjon i god tid før den nåværende samarbeidsavtalen utløper.