Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:891 (2003-2004)
Innlevert: 09.09.2004
Sendt: 09.09.2004
Besvart: 16.09.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Høyesterett i Iran bekreftet nylig dødsdommen mot Esmail Mohammadi, medlem av Komalapartiet. Amnesty International har engasjert seg i hans sak. Uten påtrykk fra det internasjonale samfunnet frykter en at Esmail Mohammadi blir henrettet. Komala er et sosialistparti som kjemper for kurdernes rettigheter i Iran. Saken viser at kurdernes situasjon i Iran er svært vanskelig.
Vil utenriksministeren ta kontakt med myndighetene i Iran for å få forhindret iverksetting av dødsdommen og for å ta opp kurdernes situasjon?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Utenriksdepartementet har mottatt informasjon om Esmail Mohammadi-saken fra Amnesty International, men har til nå ikke lykkes i å skaffe ytterligere informasjoner om grunnlaget for den, verken via vår ambassade i Teheran eller hos nærstående land.

Saken ser imidlertid ut til å føye seg inn i rekken av tilfeller som bekrefter en negativ utvikling for menneskerettighetenes kår i Iran. Regjeringen ser med stor bekymring på denne utviklingen.

Norge er som kjent mot dødsstraff på prinsipielt grunnlag. Vi har gjentatte ganger gjort vår holdning kjent overfor den iranske regjering. Vi har tatt opp både konkrete enkeltsaker og menneskerettighetssituasjonen i Iran mer generelt.

Vi samarbeider med nærstående land, både med å innhente informasjon, og ved å gjennomføre felles henvendelser til iranske myndigheter. Norge deltok således nylig i en felles EU démarche overfor iranske myndigheter i en sak der en mindreårig har vært ilagt dødsstraff og der grunnleggende rettssikkerhetsgarantier ikke er overholdt. Dødsdommer i slike tilfeller er i strid med de MR-konvensjoner som Iran har sluttet seg til.

Norge vil fortsette sitt engasjement overfor Iran når det gjelder menneskerettighetsspørsmål, herunder spørsmålet om dødsstraff.