Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Dokument nr. 15:38 (2004-2005)
Innlevert: 06.10.2004
Sendt: 07.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Redningshelikoptrene er en del av den sivile beredskap. Det betyr at innkjøp av nye redningshelikoptre skal settes ut på anbud.
Vil statsråden bidra til at kjøp av nye redningshelikoptre blir satt ut på anbud, eller vil statsråden bøye av i forhold til Forsvardepartementet, som har opsjon på militære helikoptre, og som vil benytte den opsjonen til også å gjelde sivile helikoptre selv om det kan føre til rettssaker i forbindelse med innkjøp av nye helikoptre til den sivile redningstjenesten?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2003-2004) vurderer Regjeringen om anskaffelsen av nye redningshelikoptre skal skje ved at den eksisterende opsjon på NH-90 skal reforhandles eller om det skal iverksettes en ny anskaffelsesprosess i markedet. I anledning den foreliggende opsjonen ble den norske regjering i oktober 2003 innklaget til EFTA Surveillance Authority (ESA).

Det foreligger fremdeles ingen vurdering fra ESA av klagerens påstand om at den foreliggende opsjonen på NH-90 helikoptre ikke kan benyttes for anskaffelsen av sivile redningshelikoptre. Som kjent er staten ved Justisdepartementet, trolig som en videreføring av klagen til ESA, nylig også stevnet for norsk domstol for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med en eventuell anskaffelse ved bruk av opsjonen.

Regjeringen har tidligere meddelt at den vil avvente ESAs vurdering før det tas endelig stilling til anskaffelsesstrategien.

Som tidligere meddelt Stortinget i Justisdepartementets St.prp. nr. 1 (2003-2004) vil Regjeringen legge til grunn for anskaffelsen de kravene som følger av Helikopterfaglig Forums rapport fra juni 2003, slik at vi får et egnet redningshelikopter uansett hvordan anskaffelsen gjennomføres.