Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:112 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Hva er konkret gjort for å styrke fokuset på lesbiske og homofile i medisiner- og psykologutdanningen, samt i høgskoleutdanningene for lærere og helse- og sosialfaglig personale?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet vises det til at Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring, med støtte fra Samarbeidsutvalget for helsefremmende oppgaver (SOHO) i skoleåret 1996/97 gjennomgikk pensum og undervisning for alle helserelaterte utdanninger på høyskole- og universitetsnivå.
Undersøkelsen viste at bare et lite mindretall av høyskolene har undervisning om homofili. Dette er alvorlig når en ser på leger, psykologer, lærere og helse- og sosialfaglig personale som etter endt utdanning skal ut og jobbe med mennesker. Det betyr at de også skal forholde seg til pasienter/klienter/elever/studenter som er lesbiske og homofile, og skal være godt forberedt på også å ivareta deres behov og forstå deres eventuelt spesielle situasjon.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til svaret på skriftlig spørsmål nr. 99.