Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:196 (2004-2005)
Innlevert: 12.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 23.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vil kulturministeren ved hjelp av tippemidlene kunne gi støtte til idrettslag og kommuner som får pålegg fra NFF å utbedre sine arenaer på grunn av opprykk?

Begrunnelse

NFF stiller strenge krav til hjemmearenaene til fotballag som spiller eller rykker opp i 1. divisjon eller tippeligaen. Dersom disse kravene ikke oppfylles, vil klubbene ikke få lisens til å spille fotball i disse divisjonene.
Eierne av hjemmebanen som kan være idrettslag, kommuner ev. andre, blir satt under et voldsomt økonomisk press for å innfri lisenskravene. Hvis eierne ikke oppruster sine anlegg får de "skylden" for at det lokale fotballaget ikke får spille i 1. divisjon eller Tippeligaen. Ikke alle lagene i fotballens toppnivå har "rike onkler" som kan bygge stadionanlegg i millionklassen, et rikt næringsliv eller muligheter for en stor publikumstilstrømming. Det skulle være kjent for kulturministeren at kommuneøkonomien ikke har rom for ev. opprusting av slike anlegg.
Toppfotball er viktig både som identitetsbygger og markedsføring for en kommune ved siden av de idrettslige prestasjonene, og et ev. avslag fra en kommune om bygging av et nytt anlegg i denne forbindelsen vil få svært negative konsekvenser utover det sportslige.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103.

Med hjemmel i kgl.res. av 11. desember 1992 om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål, har departementet bemyndiget kommunene til å foreta forhåndsgodkjenning av planer for ordinære anlegg.

Det kan søkes tilskudd fra spillemidlene til å oppgradere/utbedre idrettanlegg, men da kun til idrettsfunksjonelle elementer som natur-/kunstgressdekke, garderober/klubbhus og lys. En fotballbane må normalt være minst 10 år gammel før det kan søkes tilskudd til rehabilitering.