Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:419 (2004-2005)
Innlevert: 21.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Besvart: 27.01.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): VG skriver den 21. januar d.å. at 10 polsjefer granskes etter smøretur. I artikkelen beskrives at rundt ti ledere i Vinmonopolet skal ha mottatt ulike former for ytelser som i form og innhold kan oppleves som smøring.
Hvordan vurderer statsråden de beskrevne forhold, og på hvilken måte vil statsråden følge saken opp?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Enhver form for uønsket kontakt mellom ansatte i Vinmonopolet og dets leverandører er alvorlig, og kan på sikt bidra til å svekke Vinmonopolets sentrale stilling i norsk alkoholpolitikk. Jeg følger derfor saken nøye. Jeg skal også ha et møte med Vinmonopolets styre og administrative ledelse, hvor jeg vil få en nærmere orientering også om denne saken.

Jeg har tillit til at Vinmonopolets styre og administrasjon håndterer granskingen på en grundig og profesjonell måte. Slik situasjonen er nå, ser jeg derfor ikke noe behov for å gripe inn. Jeg vil avvente utfallet av granskingen før jeg tar stilling til behovet for videre oppfølging fra departementets side.