Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:434 (2004-2005)
Innlevert: 25.01.2005
Sendt: 26.01.2005
Besvart: 01.02.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Hvordan vil Norge protestere mot de amerikanske anslagene mot menneskerettighetene, slik de kommer til uttrykk i planene om et verdensomspennende hemmelig fengselsnettverk for mennesker mistenkt for terrorisme?

Begrunnelse

Hundrevis av terrormistenkte har vært internert av amerikanske myndigheter i den amerikanske Guantánamo Bay-basen på Cuba siden terroranslagene mot World Trade Center og Pentagon i 2001. Disse har inntil nylig ikke hatt status som krigsfanger, men "fiender i krig", ifølge Bush-administrasjonen. Dermed skulle de heller ikke beskyttes av Genèvekonvensjonens bestemmelser for behandling av krigsfanger.
Amerikansk høyesterett slo i juni i fjor fast at Guantánamo Bay er å regne som amerikansk territorium og at terrormistenkte fanger som er internert her har rettigheter, ifølge grunnloven. Det innebærer de ikke lenger kan nektes rettigheter som krigsfanger etter Genèvekonvensjonen eller grunnlovsbestemte rettigheter til juridisk bistand og adgang til det sivile rettsvesen i USA.
I etterkant av dette er det blitt kjent at Bush-administrasjonen planlegger å etablere et nettverk av fengsler for terrormistenkte utenfor amerikanske grenser.
Her skal man kunne holde fanger på livstid uten lov og dom.
Human Rights Watch har lagt fram en rapport om hvordan terrormistenkte er blitt arrestert på hemmelig sted og nektet juridisk hjelp. Noen av fangene skal også ha blitt torturert. Disse opplysningene, sammen med påstander om torturmetoder under avhør av fangene på Guantánamo-basen og planene om hemmelige amerikanske fengsler over hele verden, gir stor grunn til uro.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: I tråd med Sem-erklæringen og etablerte norske utenrikspolitiske målsettinger og prioriteringer fører Regjeringen en aktiv politikk for å fremme respekt for menneskerettighetene.

Jeg er kjent med at det i media har fremkommet påstander om amerikanske initiativer for å etablere fengsler for terrormistenkte utenfor amerikansk territorium. Undersøkelser som vi har foretatt på norsk side kan imidlertid ikke bekrefte opplysningene om at etablering av slike fengsler er en del av amerikansk politikk.

Jeg kan forsikre om at regjeringen regelmessig understreker betydningen av respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Både i bilaterale sammenhenger, blant annet i politiske samtaler, og i multilaterale fora, gir Regjeringen klart uttrykk for vår bekymring og våre synspunkter på aktuelle problemområder. Ingen bør være i tvil om Regjeringens holdninger på dette feltet.