Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:629 (2004-2005)
Innlevert: 17.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 30.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil finansministeren i lys av Høyres programutkast for perioden 2005 til 2009 og utviklingen i alkoholpolitikken i Sverige ta sikte på å redusere alkoholavgiftene i Norge i tiden fremover, eller tillegger finansministeren disse faktorene liten vekt?

Begrunnelse

Et utvalg i Sverige har på nytt konkludert med at alkoholavgiftene bør reduseres fra 1. januar 2006.
I Høyres programutkast (Kilde: www.hoyre.no) for perioden 2005 til 2009 står følgende: "Stor avstand mellom avgiftsnivået på alkohol i Norge og våre nærmeste naboland fører til handelslekkasje og tap av inntekter og arbeidsplasser. Høye avgifter fører også til større illegal omsetning av alkohol. For å begrense handelslekkasje og kriminalitet vil Høyre redusere alkoholavgiftene."
Finansministeren har foretatt seg lite for å redusere alkoholavgiftene i inneværende periode.
Skulle Sverige faktisk gjennomføre de foreslåtte kuttene vil den allerede store avgiftsforskjellen bli uholdbart stor, og konsekvensene av store dramatiske kutt på norsk side blir vanskeligere å forutse. Det kan derfor være klokt å sette avgiftene ned allerede i revidert nasjonalbudsjett.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Regjeringen har bidratt til at avgiftene på alkohol er blitt redusert i denne stortingsperioden. Fra 2001 til 2005 er avgiftene på brennevin redusert med 27 pst. reelt, mens avgiftene på vin og øl ble redusert med drøyt 8 pst. reelt. Enkelte indikatorer tyder på at grensehandelen i Sverige er redusert sammenlignet med for noen år siden. Omsetningen på Systembolagets utsalg i grensestrøk mot Norge ble redusert med om lag 18-19 pst. fra 2003 til 2004. Det antas at dette i stor grad skyldes en svekkelse av den norske kronen.

I en svensk utredning (SOU 2004:86 "Var går gränsen") i fjor høst ble det foreslått å redusere avgiften på brennevin med 40 pst. I en ny utredning (SOU 2005:25 Gränsløs utmaning - alkoholpolitik i ny tid) foreslås det å redusere avgiften på vin og øl med 30 pst. I sistnevnte utredning foreslås omfattende satsning for å redusere alkoholforbruket og motvirke dens negative konsekvenser, først og fremst innen det alkoholforebyggende området.

Jeg er oppmerksom på at det kan skje endringer med avgiftene på svensk side, og at disse kan aktualisere norske tiltak. Svenskene legger fram sin Ekonomiska vårproposisjon 14. april 2005, og jeg vil vurdere om eventuelle reduksjoner i svenske alkoholavgifter bør få konsekvenser for de norske avgiftene.