Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:728 (2004-2005)
Innlevert: 27.04.2005
Sendt: 28.04.2005
Besvart: 04.05.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede er kjent med at en person som representerer den norske agenten for NH90 helikoptret har sendt en e-post til Statsministerens kontor, hvor vedkommende tar opp prosessen og "uenigheten" mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. At det er et stort engasjement i denne saken er greit nok, men at vi havner på et slikt nivå er jeg forundret over.
Lurer derfor på hva justisministeren vil foreta seg for å hindre at utenforstående til de grader sitter på informasjon om interne departementsmøter?

Begrunnelse

I den omtalte e-posten fra Inge O. Fure viser ham til informasjon fra interne møter mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. Han hevder at det er stor uenighet om utforming av kravspesifikasjoner. I e-posten sier han: "Situasjonen har blitt vesentlig mer uoversiktlig og problematisk de siste dagene og ukene". Det hevdes videre at Forsvarsdepartementet på grunn av uenighet med Justisdepartementet la frem sitt eget forslag i felles møte 7. april 2005. Fure sier dette om møtet: "Møtet mellom Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet gikk helt galt". Konklusjonen fra Fure som i e-posten er uthevet, er som følger: "I praksis er dette et forsøk på å få en ny konkurranse inn bakveien".
Jeg går ut fra at justisministeren som ansvarlig statsråd ikke uten å reagere kan akseptere slike forhold. Dersom det er slik at en tredjeperson som indirekte representerer den p.t. foretrukne leverandør, gis innsyn i interne møter departementer imellom, så er dette en total mangel på lojalitet fra enkelte ansatte og jeg forventer at justisministeren slår hardt ned på dette. Saken er alt for viktig til at enkeltpersoners forgottbefinnende skal styre prosessen på en måte som setter hele saken i diskreditt. Jeg forventer derfor at justisministeren tar de nødvendige håndgrep for å få saken på skinner igjen og at tilliten til anskaffelsen gjenopprettes.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet er enige om, og har begge gjentatt ovenfor alle impliserte, at referater fra interne møter ikke kan gjøres kjent for utenforstående, uten en forutgående, konkret vurdering, se offentlighetsloven § 5 annet ledd, punkt c, jf. også § 2 annet ledd, om meroffentlig.