Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:759 (2004-2005)
Innlevert: 09.05.2005
Sendt: 10.05.2005
Besvart: 13.05.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Siden Politirefom 2000 ble innført har det vært variable tilbakemeldinger om hvor fornøyde publikum har vært. Mange småsteder har følt at innføringen har svekket den lokale politi- og lensmannstjenesten. Blant disse er Vega kommune i Nordland.
Vil justisministeren ta initiativ til at Vega lensmannskontor styrkes, ikke minst som en følge av at Vega er tildelt verdensarv status?

Begrunnelse

Det er regnet med et økt antall besøkende som følge av at Vega er gitt verdensarv status. Det er anslagsvis antydet at så mange som 15 000 personer ekstra allerede første år. Som en følge av dette vil det nok også dessverre kunne føre med seg noe økt kriminalitet. Dersom lokalbefolkningen skal lide for slike tilfeller vil den nye positive opplevelsen fort kunne snus til noe negativt.
Jeg ber derfor justisministeren på nytt særskilt vurdere bemanningsbehovene ved Vega lensmannskontor.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg viser til ditt spørsmål om politiressursene i Helgeland politidistrikt i august 2004. I mitt svar ble det gjort rede for de analysene som er foretatt i forhold til bemanning ved blant annet lensmannskontoret i Vega. Politidirektoratet opplyser at situasjonen i distriktet og i Vega lensmannsdistrikt har i liten grad endret seg siden da.

Når det gjelder fremtidig behov for bemanning i Vega lensmannsdistrikt i forhold til Vegas nye verdensarv status, vil dette være politimesterens ansvar. Politimesteren har ansvar å vurdere bemanningsbehovet i lensmannsdistriktet, samt sørge for en hensiktsmessig polititjeneste sett i forhold til oppgavene.